Ota yhteyttä

Etusivu » Energiatehokkaat kiinteistöt – alueellinen energiatietopalvelu

Energiatehokkaat kiinteistöt – alueellinen energiatietopalvelu

Energiatietopalvelussa vertaillaan lämmitysvaihtoehtoja rakennuskohtaisesti. Pyrkimyksenä on antaa tietoa eri vaihtoehdoista sekä kannustaa ratkaisuihin, joiden avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää nykyisestä tasosta. 

Energiatietopalvelu on selainpohjainen, joka perustuu karttakäyttöliittymään. keväällä 2016 avattava palvelu tulee olemaan käytettävissä yleisimmillä selainversioilla sekä kannettavilla päätelaitteilla. Palveluun liitetään huoneisto- ja rakennusrekisteritietoja, geo- ja aurinkopaikkatietoja sekä energiankäyttötietoja. Lähtökohtaisesti eri tietojärjestelmien kaikki saatavilla ja käytettävissä oleva tietosisältö halutaan tuoda energiatietopalveluun, jolloin palvelun käyttäjä saa mahdollisimman laajan kuvan oman kiinteistönsä tilanteesta.

Palvelun käytössä ensisijaiset kohderyhmät ovat asuin- ja yrityskiinteistöjen asukkaat ja omistajat, jotka haluavat vertailla eri energiamuotojen kustannuksia ja päästöjä sekä tuotantomahdollisuuksia. Lisäksi palvelua käytetään energianeuvonnassa ja uusiutuvien energiamuotojen markkinoinnissa kuntien ja energiayhtiöiden toimesta.

Palvelu mahdollistaa kuluttajalle uusien energiaratkaisujen aiempaa paremman arvioinnin oman kiinteistön osalta. Uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoaville yrityksille energiatietopalvelu tarjoaa hyvän näkyvyyden, yhteisen kehittämisalustan sekä mahdollisuuden vastaanottaa tarjouspyyntöjä järjestelmän kautta. Kaupungit saavat energiatietopalvelusta työkalun, jolla energiaratkaisuja pohtiville rakentajille sekä kiinteistönomistajille voidaan tarjota puolueetonta lisätietoa päätöksenteon pohjaksi.

Energiatietopalvelu toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittaman ”Energiatehokkaat kiinteistöt – alueellinen energiatietopalvelu” -hankkeella, jota hallinnoi Wirma Lappeenranta Oy ja osatoteuttaa Lahden kaupunki.

Tässä esimerkkejä kuinka yksityinen kuluttja tai yritys voi hyödyntää energiatietopalvelua: 

Omakotitaloasukas haluaa pienentää omaa hiilijalanjälkeään
Omakotitaloasukas on kiinnostunut ympäristöstä ja haluaa kantaa kortensa kekoon hillitäkseen ilmastonmuutosta. Vaikka yhden asukkaan toiminta maapallon mittakaavassa on pientä, vaikuttaa hänen toimintansa alueellisesti jo kertaluokkaa suurempana tekona. Omakotitaloasukas löytää tietoa kaupungin ympäristötoimen sivuilta ja siirtyy tätä kautta tutustumaan energiatietopalveluun. Omakotitaloasukas etsii palvelusta oman asuinrakennuksen tiedot ja huomaa, että kaikki valmiina olevat lähtötiedot eivät aivan pidä paikkaansa. Palvelu ilmoittaakin, että osa lähtötiedoista on suuntaa-antavia. Käyttäjä käy hakemassa oman energiayhtiön e-palvelusta tarkan sähköenergian vuosikulutustiedon. Vaikka asunto on liitetty kaukolämpöverkkoon, ilmoittaa palvelu sähköenergian kulutuksen normaalitasoa suuremmaksi. Omakotitaloasukas tutustuu tarkemmin omaan sähkönkäyttöön ja huomaa, että voi vähentää omaa sähköenergiankulutustaan helposti pienillä teoilla.

Yrittäjä rakentaa uuden tuotantohallin
Paikallinen yrittäjä suunnittelee uuden tuotantohallin rakentamista kaupungin kaavoittamalle teollisuusalueelle. Yrittäjä miettii uudisrakennukselle pitkässä juoksussa edullisinta lämmitysvaihtoehtoa. Energian hinta-arvio tulevaisuudessa vaikeuttaa päätöksen tekoa. Etsiessään lisätietoa asiasta yrittäjä törmää ekotehokkaiden energiaratkaisujen vertailulaskuriin. Palvelun avulla yrittäjä huomaa, että voi liittää tuotantohallin kaukolämpöverkkoon. Koska yhtiö haluaa korostaa ekologisia valintoja ja vihreitä arvoja, hän päättää palvelun innoittamana hankkia käyttösähkön vihreänä energiana. Biovoimalla tuotettu kaukolämpö ja vesivoimalla tuotettu käyttösähkö mahdollistavat huomattavasti ekologisemman energiaratkaisun alueen muihin tuotantohalleihin verrattuna. Ekologiset ratkaisut eivät yrittäjän yllätykseksi vaatineetkaan suuria investointeja pitkällä takaisinmaksuajalla.