Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Ajankohtaista » Kiinteää Kiina–Eurooppa–Venäjä-yhteistyötä

Kiinteää Kiina–Eurooppa–Venäjä-yhteistyötä

Kaakkois-Suomessa on ollut viime vuosina runsaasti pöhinää Kiinaan liittyen. Tänä keväänä ja kesän aikana monet yhteistyökuviot ovat alkaneet konkretisoitua. Lappeenrannassa järjestettiin toukokuussa muun muassa uusi teknologia- ja teollisuustapahtuma eli FTR (FutureForum) -foorumi.

Foorumin yhteydessä järjestetyssä Kiina–Eurooppa–Venäjä-yritysyhteistyöseminaarissa eteläkarjalaiset yritykset tapasivat kiinalaisia ja venäläisiä julkishallinnon ja yritysten edustajia.

– Kiina–Eurooppa–Venäjä-yritysyhteistyöseminaari herätti sekä valtakunnallista että paikallista kiinnostusta. Kaksipäiväiseen FTR-foorumiin osallistui yli 300 teollisuuden ja teknologiayritysten ammattilaista, kertoo tapahtumaa järjestänyt Wirman asiantuntija Terhi Jantunen.

Kansainvälisen yritysyhteistyöseminaarin ohella FTR-foorumi tarjosi näkemyksiä kaikkien huulilla olevista trenditeemoista, kuten esineiden internetistä (IoT, Internet of Things), suurista tietomassoista ja niiden analysoinnista (Big Data), kiertotaloudesta ja käynnissäpidon uudesta teknologiasta.

– Kiinalaiset vierailivat myös eteläkarjalaisessa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä tuottavassa Itulassa, sähkömoottoreita ja -järjestelmiä valmistavassa Visedossa, it-alan yrityksessä Vionicessa sekä marjatuotteita myyvässä Kaskein Marjassa, Jantunen sanoo.

Kaikki kyseiset yritykset kuuluvat Etelä-Karjalan energia- ja ympäristöalan yritysverkostoon (GES, Green Energy Showroom).

Eurooppa investointikohteena

Euroopan ääntä ja erityisesti EPSC:tä (European Political Strategy Centre) foorumissa edustanut Aura Salla puhui Euroopasta kiinnostavana ja mahdollisuuksia sisältävänä investointikohteena. Salla kertoi, että yrityksille investointimahdollisuuksia tarjoaa muun muassa Euroopan investointihankkeiden portaali (EIPP). Lisäksi yritykset saavat teknistä tukea ja opastusta Euroopan investointien neuvontakeskuksesta (EIAH).

Kiinalaisista puheenvuoroista yksi kiinnostavimmista oli Kiinan lähetystön kaupallisen konsulin Sun Liwein esitys Silkkitie-aloitteesta. Silkkitie tarkoittaa jättimäistä liikenneyhteyshanketta, johon Kiina haluaa kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hanke luo myös liiketoimintamahdollisuuksia.

Silkkitien myötä Kouvola kenties saa junayhteyden Kiinaan, sillä Kouvolan ja Zhengzhoun välinen yhteys halutaan saada mukaan niin sanottuun One Belt, One Road -aloitteeseen, jotta konttiliikenteen järjestämiselle saadaan tukea Kiinan valtiolta. Kansainvälinen yhteistyö lisää reitin uskottavuutta. Zhengzhousta valmistuu myös tieyhteys Pietariin vuoden loppuun mennessä.

FTR-foorumi tulee uudestaan 2019

Venäjän edustaja Igor Rozhdestvenskiy Martal Consultingista esitteli konkreettisia ideoita yhteistyöhön. Vaikka Suomi ja täten Eurooppa, Kiina ja Venäjä ovat hyvin erilaisia yhteiskuntia, yhteistyö näiden kesken voi hänen mukaansa toimia. Kiinalla on selkeästi pisin historia, sen jälkeen tulevat järjestyksessä Venäjä ja Suomi.

Markkinoiden koko noudattaa samaa järjestystä. Kullakin maalla on omat vahvuutensa ja haasteensa, jotka poikkeavat suuresti toisistaan. Vahvuuksia ja haasteita yhdistämällä voidaan Rozhdestvenskiyn mukaan löytää loistavaa täydennystä kunkin maan osaamisen kirjoon.

Esimerkiksi Suomen innovaatio-osaaminen, avoimuus ja ennustettavuus sekä toisaalta markkinoiden rajoittuneisuus voivat saada aikaan kumpaakin osapuolta hyödyttäviä win–win-tuloksia niin Kiinassa kuin Venäjälläkin. Kaikki kolme maata myös jakavat yhteiset globaalit tavoitteet: hyvinvointia talouskasvusta sekä ekologisesti kestävää kehitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi.

Terhi Jantusen mukaan Etelä-Karjala on luonteva kehitysalusta kansainvälisille kehityshankkeille niin yrityspotentiaalin, osaamisen, liiketoimintamahdollisuuksien kuin sijaintinsa ja kokonsakin puolesta.

– Kiina–Eurooppa–Venäjä-yhteistyölle on selvästi tarvetta. Sen vuoksi FTR-foorumi on jo päätetty järjestää uudelleen vuonna 2019. Se lämmittää mieltä.

Teksti: Laura Tikkanen