Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Ajankohtaista » Lisää panostusta ja draivia matkailuun

Lisää panostusta ja draivia matkailuun

Matkailu on jälleen nosteessa, kun taantuma hellittää ja turistit – niin koti- kuin ulkomaalaisetkin –virtaavat takaisin. Lappeenrannassa vierailee vuosittain 1,3–2 miljoonaa matkailijaa, mutta heitä kaivattaisiin lisää. Lappeenrannasta halutaan tehdä nykyistä monipuolisempi ja tunnetumpi matkailukaupunki.

Matkailulle rakennetaan paraikaa uutta ohjelmaa alueen matkailutoimijoiden kanssa. Kick off -tilaisuus pidettiin 27.7. Työstämistä jatketaan nyt elokuussa toisella tilaisuudella 31.8., jonne kaikki matkailualan yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita.

– Ympärivuotinen ja monipuolinen palvelu- ja tapahtumatoiminta yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin, yrityselämän ja matkailualan toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa lisää kaupungin kiinnostavuutta, painottaa matkailupäällikkö Mirka Rahman Lappeenrannan kaupungilta.

Yrittäjien kanssa esille nousseita asioita, joihin on tarkoitus panostaa, tuli Rahmanin mukaan ensimmäisessä tilaisuudessa esille useita. Ensinnäkin toive on, että kaupunki tehostaisi tapahtuma- ja matkailumarkkinointia. Näin aiotaan tehdä. Käytännössä se tarkoittaa entistä vahvempaa työtä goSaimaa 2017–2020 -hankkeen sekä Saimaan yhteistyön puitteissa.

Yhteistyötä tehdään entistä vahvemmin myös VisitFinland-organisaation sekä Pietarin matkailun kanssa. Erityisen tärkeää on syventää yhteistyötä paikallisten matkailun ja tapahtumien toimijoiden kanssa.

Kaupungin matkailulle kasvot

Mirka Rahman, Lappeenrannan kaupungin matkailun kasvot.

 

– Yrittäjät ovat muun muassa toivoneet, että kaupungin matkailulla olisi kasvot. Siihen toiveeseen vastataan nyt heti, ja minä olen ne kasvot eli minuun voi ottaa yhteyttä, kun herää matkailun  kehittämisajatuksia. Toivotan tervetulleiksi kaikki ideat matkailun edistämiseksi ja tapahtumien järjestämiseksi, Rahman toteaa.

Rahmanin mukaan yrittäjät ovat niin ikään toivoneet, että tapahtumiin panostettaisiin ja että alueiden ja tilojen varaus- sekä lupapalvelut saisi jatkossa yhdestä pisteestä.

– Tämän eteen on jo tehty töitä ja kaupungin tapahtumapalvelut pyritään nyt organisoimaan uudelleen niin, että tapahtumajärjestäjälle päin kaikki olisi helppoa, yhden luukun -periaatteella. Tätä varten meillä on uudistettu ja tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä tekevä matkailu- ja tapahtumatiimi.

Rahmanin lisäksi on muitakin tapahtumien tekijäkäsiä.

– Matkailutiimissä on tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio, jonka vastuulla ovat tapahtumapalvelut. Samassa tiimissä on myös asiantuntija Antti Tuomaala, joka hoitaa kehitys- ja yritysyhteistyötä, selvittää Rahman sekä matkailuneuvonnan koordinaattori Tuula Paakkonen ja matkailuneuvojat Alla Niemi ja Natalja Zeleznjakova.  

Perusrakenteet kuntoon

Lappeenranta aikoo panostaa voimakkaammin myös matkailua tukevaan infrastruktuuriin eli perusrakenteeseen.

– Toimiva matkailun perusrakenne ruokkii tapahtumia ja palveluja. Se tarkoittaa, että matkailijat pääsevät helposti Lappeenrantaan, kaupungin tapahtuma- ja palvelupaikoille ja löytävät vaivattomasti tarvitsemansa tiedot.

Kaupunki huolehtii entistä vahvemmin myös omista ulkoalueistaan, toreista, puistoista ja kaikista reiteistä, jotka edistävät ihmisten liikkuvuutta ja sen myötä myös tapahtumien syntyä.

Toiveena on tarjota keskustaan, kaikkien käyttöön myös langaton wifi-nettiyhteys, mikä auttaa muun muassa palvelujen löytämisessä. Alkuun wifi tulee uusien matkailuinfojen yhteyteen.

Huhtiniemen leirintäalueelle ja Hiekkalinnalle tehdään niin ikään uudistussuunnitelmat. 

– Toimiva kaupungin perusrakenne elävöittää kaupunkikuvaa ja aktivoi vierailijoita sekä meitä kaupunkilaisiakin.

Kaiken edellä mainitun lisäksi merkittävä tavoite on saada aikaan myös vahva Lappeenranta-brändi niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Meidän tulee myös panostaa kotimaan markkinointiin, avaa Rahman.

Kaupungin uudelle valtuustolle on jo esitelty uusia matkailuun liittyviä suunnitelmia 14. elokuuta. Valtuusto päättää strategisista toimenpiteistä myöhemmin syksyn kuluessa.

teksti: Laura Tikkanen