Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Mitä me teemme? » Toimintaympäristön kehittäminen

Kohti modernimpaa teollisuutta ja parempia toimintaedellytyksiä yrityksille

Wirman tavoitteena on saada seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueemme vetovoimaisuutta.  Wirma on aktiivisesti mukana edesauttamassa seudun toimintaympäristön muuttumista savupiipputeollisuudesta energia-, bio-, ICT- ja ympäristöalan sekä palveluyritysten vahvaksi keskittymäksi.

Kehittämisrahaa yrityksille ja alueelle

Hankkeet ovat Wirman työkaluja, joiden avulla kehitetään pitkäjänteisesti ja ennakoivasti Lappeenrannan seudun elinvoimaisuutta ja yritysten kilpailukykyä yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa. Wirma pyrkii aktiivisesti hyödyntämään kehittämishankkeita, sillä hanketoiminnasta tuleva vipuvaikutus alueen kehittämisrahaan on merkittävä. Vuonna 2014 ulkopuolisen rahoituksen vipuvaikutus oli 4, eli hankkeiden avulla pystyimme kolminkertaistamaan saadun kehittämisrahan.

Wirman hankekokonaisuutta on kehitetty viime vuosina määrätietoisesti siten, että hankkeilla toteutetaan pääasiassa Wirman sopimuskuntien strategioissa määriteltyjä kehitystoimenpiteitä. Huomionarvoista on etenkin se, että Wirman kahden suurimman, StartupMill- ja Green Lappeenranta -hankkeiden keskiössä ovat yrittäjäksi aikovat ja yritykset.

Wirman hankkeet vuonna 2014

Aihealue     Toteutunut       Hankkeita   
Lappeenrannan seutuun kohdistuva innovaatiotoiminta 322 806 6
Rajan ylittävä yhteistyö 166 618 1
Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 449 248 4
Matkailun kehittäminen ja tapahtumat 57 435 2
Sijoittuminen myynti ja markkinointi 55 970 1
Yhteensä 1 052 077 14