Ota yhteyttä

Etusivu » Wirma » Tapahtumat » Markkinavuoropuhelu Lappeenrannan kaupunkikonsernin konsulttipalveluiden puitesopimus 2019 - 2020
09.11.2018 - 09:00 - 11:00

Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

Markkinavuoropuhelu: Lappeenrannan kaupunkikonsernin konsulttipalveluiden puitesopimukset 2019-2020

9.11.2018 klo 9-11 Lappeenrannan kaupungintalo, 1 krs. kokoushuone Venla

Kohderyhmä: konsulttipalveluiden toteuttamisesta kiinnostuneet yritykset

Kutsu markkinavuoropuheluun mahdollisille palveluntuottajille kommentoida Lappeenrannan kaupunkikonsernin konsulttipalveluiden puitesopimukset 2019 - 2020 kilpailuttamista. Kilpailutuksen tuloksena valitaan kullekin eri tehtävä-/tehtävän osa-alueelle yksi tai useampi puitesopimuskonsultti sopimuskaudelle, joka alkaa aikaisintaan 1.1.2019 (tai kun tällä hetkellä ko. alueesta voimassa oleva sopimus päättyy), ja päättyy 31.12.2020 (+ mahdollinen optio, vuosi kerrallaan, enintään kaksi (2) optiovuotta).

Hankintaan sisältyvät mm:

A. KAAVOITUS JA KAUPUNKISUUNNITTELU

A1. SELVITYKSET

A1a. Luontoselvitykset

A1b. Maisemaselvitykset

A1c. Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset

A1d. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset

A1e. Kaupalliset selvitykset

A1f. Palveluverkkoselvitykset

A1g. Liikenneverkkotarkastelu

A1h. Ympäristöhäiriöitä koskevat selvitykset

A1i. Toiminnalliset selvitykset

A2. SUUNNITELMAT

A2a. Yleiskaavoitus

A2b. Asemakaavoitus

A2c. Muut maankäytön suunnitelmat

A3. VAIKUTUSTENARVIOINTI

B. KADUT JA YMPÄRISTÖ

B1. SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN

B1a. Katu- ja vesihuolto

B1b. Hulevesien käsittelyjärjestelmien sekä hulevesikosteik- kojen suunnittelu ja mallinnus

B1c. Maisema- ja puistosuunnittelu

B1d. Katu- ja muu ulkovalaistus

B1e. Taitorakenteet

B1f. Rakennuttajakonsultointi

B2. KUNNOSSAPITO

B2a. Satamien suunnittelu

B2b. Laitureiden suunnittelu

B2c. Rautatiesuunnittelu

B2d. Rataisännöinti

B3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

B3a. Liikennesuunnittelu

B3b. Liikennevalosuunnittelu

B3c. Joukkoliikennesuunnittelu

B3d. Liikenteen hallinnan ja ohjausjärjestelmien suunnittelu

C. LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU

D. MITTAUKSET JA MAASTO-/POHJATUTKIMUKSET SEKÄ GEO- JA POHJARAKENNESUUNNITTELU

D1. Mittaukset

D2. Maaperä- ja pohjatutkimukset

D3. Geo- ja pohjarakennesuunnittelu

E. PILAANTUNEIDEN MAIDEN, VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN JA SEDIMENTTIEN KUNNOSTAMISEEN LIITTYVÄ NÄYTTEENOTTO, SUUNNITTELU JA VALVONTA

F. TALONRAKENNUS

F1. Arkkitehtisuunnittelu

F2. LVIA-suunnittelu

F3. Sähkösuunnittelu

F4. Rakennesuunnittelu, talonrakennus

F5. Sisustussuunnittelu

G. KIINTEISTÖJEN ARVON MÄÄRITYS

G1. Rakennetut pientalotontit tai tilat sekä niihin verrattavat alueet

G2. Kiinteistön maapohjan arvio

G3. Rakennetut yritystontit sekä muut erityiskohteet

H. PALO- JA PELASTUSASIOIHIN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT, PALOTEKNINEN ASIANTUNTIJAKONSULTOINTI

H1. Turvallisuusvaikutusten arviointi

H2. Öljyvahinkojen riskien arviointi ja jälkitorjunta

H3. Paloturvallisuussuunnittelu (FISE–pätevyys)

Hankintaan osallistuu Lappeenrannan kaupungin eri yksiköt sekä konserniyhteisöt.

 

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on antaa tietoa ja kuulla kiinnostuneiden yritysten toiveita tarjouspyynnön sisällöstä, tehtäväalueista ja muista mahdollista asioista.

Ilmoittautumiset 6.11.2018 klo 12 mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/EP/ACE1FC1C2A5C4792 , jonka jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan tarjouspyyntöluonnos tutustuttavaksi ennen markkinavuoropuhelua.

Kiinnostuneet voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat markkinavuoropuhelussa käsiteltävän. Lisätietoja hankintasuunnittelija Teppo Mäki, p. 040 683 0646, teppo.maki@lappeenranta.fi

Ilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-022544